Advocaat faillissement Rotterdam

Wilt u een faillissement aanvragen of dreigt er een faillissement? Schroom dan niet om een faillissement advocaat in Rotterdam in te schakelen voor advies. Het is namelijk zaak om snel in verweer te komen om erger te voorkomen, dit geldt voor zowel de schuldenaar als de schuldeisers. De faillissementswet kent een hoop regels en wetten waaraan voldaan moet worden alvorens er een faillissement uitgesproken kan worden door de rechter. Een gespecialiseerde faillissementsrecht advocaat is op de hoogte van de wet- en regelgeving en kan u zo goed mogelijk informeren als u een faillissement wilt aanvragen, bij een surseance van betaling of als er een faillissement in Rotterdam dreigt.

Faillissement aanvragen in Rotterdam

De rechter kan een natuurlijk persoon of rechtspersoon failliet verklaren. Als er twee of meer schuldeisers zijn kan het proces van een faillissement al in gang gezet worden en onder een rechter gebracht worden. Als een faillissement is uitgesproken zal er een curator worden aangesteld die het vermogen ten gelde maakt en het faillissement proces in goede banen zal leiden. Tevens is het mogelijk om jezelf failliet te verklaren. Wilt u in Rotterdam een faillissement aanvragen? Benader dan een faillissementsrecht advocaat om u zo goed mogelijk te laten bijstaan in het proces van een faillissement.

Dreigend faillissement in Rotterdam? Een surseance van betaling kan helpen!

U als persoon of bedrijf zal zeer waarschijnlijk weten hoe u of uw bedrijf ervoor staat. Bij een dreigend faillissement is het zaak om alles in kaart te brengen en te zoeken naar manieren om het dreigende faillissement te voorkomen. Een ervaren advocaat faillissement Rotterdam kan u hierbij helpen. Één van de opties is een surseance van betaling, hiermee wordt in samenspraak met de schuldeiser en schuldenaar een regeling getroffen om alsnog aan de verplichtingen te voldoen. Het is nou eenmaal zo dat een faillissement vaak alleen maar verliezers kent, waardoor een surseance van betaling voor beide partijen gunstig kan uitpakken.

Advocaat faillissement Rotterdam

Als u te maken krijgt met het faillissementsrecht in Rotterdam is het zaak om u te laten bijstaan door een deskundige advocaat. Wilt u in verweer komen tegen een faillietverklaring, wilt u een faillissement aanvragen of dreigt een faillissement? Gespecialiseerde faillissementsrecht advocaten in Rotterdam kunnen de juiste strategie bepalen en u zo goed mogelijk bijstaan bij vragen of u adviseren over alles wat komt kijken bij een faillissement proces. Er zijn bij een faillissement vaak een hoop belangen, een deskundige advocaat kent de hoed van de rand en zal op zoek gaan naar de beste manier om een faillissement af te handelen of te voorkomen.