Surseance van betaling

Een surseance van betaling is een uitstel van een betaling. Het is mogelijk om via de rechter een surseance van betaling aan te vragen. Dit gebeurt vaak als een onderneming niet aan de betalingsverplichting kan voldoen. Als de rechter de uitstel van betaling uitspreekt, hoeft het bedrijf een door de rechter vastgestelde periode niet aan de betalingsverplichting te voldoen. In de tussentijd kunnen de schuldenaar en de schuldeisers onderhandelen over een betalingsregeling. Voor schuldeisers is dit een interessante oplossing, want bij een faillissement loopt de schuldeiser kans dat er helemaal niet meer voldaan kan worden aan de betalingsverplichting. De schuldenaar kan door een surseance van betaling een faillissement voorkomen. Een surseance van betaling en een betalingsregeling overeenkomen kan dus voor zowel de schuldeiser als de schuldenaar een perfecte oplossing zijn.

Uitstel van betaling

Een uitstel van betaling resulteert toch vaak nog in een faillissement. De reden hiervoor is vaak dat er geen betalingsregeling overeengekomen kan worden tussen schuldeiser en schuldenaar of dat de schuldenaar zich niet houdt aan de overeengekomen betalingsregeling. Er rest dan vaak niks anders dan een faillissement. Wilt u een faillissement aanvragen of zoekt u naar juridische hulp bij een uitstel van betaling traject? Een deskundige advocaat kan u zowel als schuldenaar als schuldeiser bijstaan.

Geschil omtrent surseance van betaling

Bij geschillen omtrent een surseance van betaling is het zaak om snel te handelen en de zaak op te pakken. Dit geeft de schuldenaar rust en de schuldeiser heeft nog zicht op zijn of haar geld. In belang van beide is het belangrijk om een surseance van betaling overeen te komen. Een faillissementsrecht advocaat met kennis over uitstel van betalingen kan u hierover adviseren.