Curator

Als de rechter een faillissement heeft uitgesproken, zal er een curator worden aangesteld. Dit geldt voor faillissementen van rechtspersonen als voor natuurlijk personen. De aangestelde curator zal het faillissement afwikkelen en het proces in goede banen leiden. Hierbij zal de curator een overzicht maken van het vermogen en de schulden. De curator neemt bij een faillissement de bevoegdheden over en is de aangewezen persoon om beslissingen voor het bedrijf te nemen. Hij zal eigendommen ten gelde maken en zorgen dat het vermogen verdeeld wordt over de schuldeisers. Daarnaast zal een curator onderzoek doen of er sprake is van nalatigheid, fraude of wanbeleid.

Curator bij beschermingsbewind

Bij beschermingsbewind is de taak van een curator in principe hetzelfde. De kantonrechter stelt een curator aan als beheerder van de goederen of geld van de persoon die onder beschermingsbewind geplaatst is. De duur dat de curator aangesteld is per zaak afhankelijk en de persoon kan in deze tijd niet zelf beslissen over zijn of haar vermogen en financiën.

Heeft u een conflict met de curator?

Bij conflicten met een curator, is het aangeraden om een faillissementsrecht advocaat in te schakelen. Vaak is een faillissement een langdurige proces en als schuldeiser wil je natuurlijk zorgen dat uw belangen zo goed mogelijk vertegenwoordigt worden. Een faillissementsrecht advocaat kan u met raad en daad bijstaan.