Schuldsanering

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is een schuldsaneringsregeling en biedt schuldenaren de optie om binnen gemiddeld 3 tot 5 jaar van hun schuld af te komen.

Als je in de schuldsanering zit krijg je een x bedrag om van te leven. De schuldenaar kan, als hij of zij in een schuldsaneringstraject zit, dus niet beschikken over het eigen inkomen. De rechter zal het bedrag bepalen waarvan de schuldenaar in dit traject van moet leven. Het restant van de inkomsten wordt gebruikt om de ontstane schulden mee af te lossen.

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen zorgt dus in principe ervoor dat u na afloop van het traject schuldenvrij bent. Als iemand in de schuldsanering komt, betekent dit voor schuldeisers vaak dat deze niet het volledige bedrag terugbetaald krijgt. Voor de schuldenaar is het traject ook niet fijn, omdat hij of zij voor een x bedrag moet leven en de zeggenschap kwijt is. Als je in de schuldsanering komt zijn er natuurlijk een hoop regels kijken waaraan voldaan moet worden.

Wettelijke schuldsanering en minnelijke schuldsanering

Bij een minnelijke schuldsanering wordt er geprobeerd door de schuldhulpverlener om een regeling overeen te komen met de schuldeisers. Bij een wettelijke schuldsanering komen beide partijen er niet uit en dient de rechter te bepalen over de schuldsanering.

Verplichtingen van de schuldenaar

De schuldenaar heeft in het schuldsaneringstraject een sollicitatieplicht, hij of zij mag geen nieuwe schulden maken, lopen financiële beslissingen via de bewindvoerder en dient hij of zij inkomsten te genereren. Zo zijn er nog een aantal strenge regels waaraan voldaan moet worden.

Advocaat nodig bij een schuldsanering?

Het kan voorkomen dat u juridisch ondersteunt dient te worden bij de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Een deskundig faillissement advocaat kan u adviseren over het te volgen traject en kan eventuele schuldeisers bij staan. Het is dan ook zaak om zo snel mogelijk een advocaat in te schakelen om zo u het best te laten vertegenwoordigen.