Renvooiprocedure

Als er een faillissement wordt uitgesproken, zal er een curator door de rechter worden aangesteld. De curator heeft als taak om alle schuldeisers in kaart te brengen en een overzicht te maken van de vorderingen. Voor de schuldeisers is het zaak om de openstaande vorderingen tijdig bij de curator kenbaar te maken. Alsnog kan een vordering door de curator niet erkent worden. De toezichthouder van het faillissement zal in dat geval de partijen doorverwijzen naar een renvooiprocedure. In een renvooiprocedure dient de crediteur uit te leggen waarom hij meent een vordering te hebben op de schuldenaar. De debiteur dient aan te geven waar de vordering op berust en de precieze inhoud van de vordering aan te geven.

Begin en verloop van een renvooiprocedure

Het starten van een renvooiprocedure is niet altijd de beste manier. Het kost namelijk geld en deze kosten wegen misschien niet op tegen een eventueel positief resultaat. Laat u daarom ook altijd adviseren door een advocaat met kennis over renvooiprocedures als u een renvooiprocedure wilt beginnen. Tijdens een renvooiprocedure zal de curator aantonen waarom hij of zij denkt dat er geen vordering aanwezig is of dat de vordering veel lager dient te zijn. De crediteur (schuldeiser) dient aan te geven waarom hij of zij juist wel denkt recht te hebben op de vordering. De rechter zal vervolgens beoordelen of de vordering geldig is en wat de hoogte van de vordering dient te zijn.

Schakel een advocaat in bij een renvooiprocedure

Wilt u een renvooiprocedure beginnen of zoekt u juridisch bijstand tijdens een procedure? Een faillissementsrecht advocaat met ervaring met renvooiprocedures zal u adviseren over de haalbaarheid en is in staat om uw vordering te verdedigen in de rechtszaal.