Advocaat bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurder is bij een faillissement van een vennootschap door onbehoorlijk bestuur aansprakelijk voor de schulden. Dit is geregeld in artikel 2:248 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Onbehoorlijk bestuur hoeft niet de hoofdreden te zijn van het faillissement om onder bestuurdersaansprakelijkheid te vallen. Doordat bestuurders binnen een rechtspersoon vaak een grote rol spelen, valt de verantwoordelijkheid van de onderneming dus ook onder de bestuurder. Als je als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld voor de geleden schade, dien je de schade te vergoeden. Het is dan ook zaak om je in dat soort gevallen direct bij te laten staan door een deskundige bestuurdersaansprakelijkheid advocaat. Een gespecialiseerde advocaat kan u helpen bij het oplossen of in beroep gaan van eventuele aansprakelijkheidsvraagstukken.

Laakbaar gedrag bestuurder

De rechter bepaalt uiteindelijk of de bestuurder iets te verwijten valt. De rechter zal in zijn besluit meenemen of de bestuurder op de hoogte was van de situatie, onnodige risico’s genomen heeft of een strafbaar feit heeft gepleegd. Laakbaar gedrag van de bestuurder kan dus resulteren in dat de bestuurder benadeelde partijen schadeloos dient te stellen.

Verschillende soorten bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders hebben verschillende mogelijkheden qua aansprakelijkheidsstelling. Zo is er de interne bestuurdersaansprakelijkheid, waarbij de bestuurder door andere vennoten aansprakelijk wordt gesteld. Externe aansprakelijkheid, waarbij de bestuurder door een derde aansprakelijk wordt gesteld voor schade. Fiscale aansprakelijkheid, waarbij de bestuurder bijvoorbeeld niet voldaan heeft aan de belastingplicht of belastingfraude heeft gepleegd. Dan is er ook nog de strafrechtelijke aansprakelijkheid, waarbij de bestuurder strafbare feiten heeft gepleegd binnen de onderneming.

Bestuurdersaansprakelijkheid advocaat

Ben je als bestuurder aansprakelijk gesteld of wil je een bestuurder aansprakelijk stellen? Een gespecialiseerde bestuurdersaansprakelijkheid advocaat kan u helpen in al deze gevallen. Ook als u advies wilt inwinnen bent u bij bestuurdersaansprakelijkheid advocaten op het juiste adres. De advocaten zijn vaak zeer ervaren in het faillissementsrecht.