Faillissementsbeslag

Bij een uitgesproken faillissement wordt er beslag gelegd op goederen van de failliete partij. De goederen van de rechtspersoon of natuurlijk persoon worden bij een faillissementsbeslag ten gelde gemaakt om de openstaande vorderingen van de schuldeisers te voldoen. De door de rechter aangestelde curator heeft hierbij de controle over de financiële huishouding op zich genomen en zal het proces van een faillissementsbeslag begeleiden. Als failliete partij bent u dus de controle kwijt. Het komt nogal eens voor dat er ten onrechte beslag wordt gelegd op goederen van de failliete partij, zonder dat deze goederen vallen onder het beheer van de failliete partij. Deze goederen kunnen dan ten onrechte ten gelde worden gemaakt, waardoor je deze goederen kwijt kunt raken. Schakel in dat geval een faillissementsrecht advocaat in om advies in te winnen.

Voorkom een beslaglegging

Hangt er een faillissement boven uw hoofd of wilt u een faillissement aanvragen? Een faillissement kent vaak alleen maar verliezers. De schuldeisers maken minder kans om nog hun geld te krijgen en de schuldenaar is niet meer in staat om zijn werk of dagelijkse zaken uit te voeren. Het is dan ook erg belangrijk dat er geprobeerd wordt om er samen uit te komen, alvorens een faillissement wordt aangevraagd. Stel bijvoorbeeld een betalingsregeling voor of geef de onderneming of natuurlijke persoon meer tijd om de openstaande facturen te betalen.

Faillissementsbeslag advocaat

Is er beslag gelegd op uw goederen of wilt u beslag laten leggen als schuldeiser? Een faillissementsbeslag advocaat kan u informeren over het proces en u hierbij bijstaan. Het is zaak om bij een faillissementsbeslag snel te handelen en een gespecialiseerde advocaat in te schakelen.