Pluraliteit van schuldeisers

Voor het aanvragen van een faillietverklaring is het zaak dat de schuldenaar de facturen niet “meer” betaald. Als er meerdere schuldeisers zijn waarvan de facturen niet worden betaald, spreekt men over pluraliteit van schuldeisers. Als schuldeiser(s) is het dan zaak om aan te tonen dat de schuldenaar niet meer kan voldoen aan zijn betalingsverplichting. Hiervoor is naast een vordering van de schuldeiser, ook een steunvordering nodig. Een steunvordering is een vordering van een andere schuldeiser die ook niet voldaan is. Dit kan een factuur zijn, maar ook een geschreven verklaring van een andere schuldeiser.

Pluraliteit van schuldeisers bij de rechter

De rechter zal vaststellen of er pluraliteit van schuldeisers is. De toetsing hiervan door de rechter is vrij summier en zal in algemene zin toetsen of de schuldenaar voldaan heeft aan zijn betalingsverplichting. Bij dit proces kan een advocaat u bijstaan met raad en daad. Het is dan ook zaak om bij een aanvraag van faillissement een gespecialiseerde faillissementsrecht advocaat in te schakelen.