Advocaat betalingsonmacht

Als er sprake is van betalingsonmacht is een bedrijf of particulier persoon niet in de mogelijkheid om te voldoen aan de facturen of aan de te betalen belasting. Dit kan leiden tot een faillissement, waarbij rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. In goed overleg met de schuldeiser kan er misschien een betalingsregel overeengekomen worden. Het is dan ook zaak om zo snel mogelijk een betalingsonmacht of faillissement advocaat te benaderen om u laten adviseren in het geval van betalingsonmacht.

Betalingsonmacht belastingen

Is er sprake van betalingsonmacht voor belastingen? Het is dan erg belangrijk dat er binnen 14 dagen melding gemaakt wordt bij de belastingdienst. Doe je dit te laat? Dan wordt dat gezien als nalatigheid en kan u dus aansprakelijk worden gesteld. Via de website van de belastingdienst is het mogelijk om een betalingsonmacht formulier te downloaden, deze dient u in te vullen en te retourneren aan de belastingdienst. In dit formulier geeft u aan welke belasting u niet kunt betalen en wat de reden hiervoor is. Heeft u hierbij hulp nodig? Een deskundige advocaat kan u hierbij bijstaan.

Betalingsonmacht advocaat

Een betalingsonmacht advocaat is op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving, waardoor deze u kan informeren over het proces. Schakel dan ook direct een advocaat in als er betalingsonmacht ontstaat om erger te voorkomen.