Faillissement aanvragen

Het aanvragen van een faillissement kent natuurlijk alleen maar verliezers. De onderneming of natuurlijk persoon kan niet verder en dient zijn werkzaamheden te staken. Daarbij komt natuurlijk een vervelend faillissement traject kijken. Als schuldeiser is de kans dat u uw kosten terugkrijgt zeer gering. Een curator zal door de rechtbank aangesteld te worden om een balans te maken en vermogende zaken ten gelde te maken. Het overgebleven bedrag wordt over de schuldeisers verdeeld. Hierbij loopt u dus het risico dat u niks terugkrijgt. Het is dan ook zaak om te proberen om het faillissement uit te stellen. Denk bijvoorbeeld aan een betalingsregeling. Als laatste redmiddel kunt u een faillissement aanvragen.

Zelf faillissement aanvragen

Als natuurlijk persoon of rechtspersoon kunt u zelf uw faillissement aanvragen. Hiervoor dient u een formulier ‘Eigen aangifte faillietverklaring’ in te vullen en deze in te dienen bij de rechtbank. Dit formulier dient u in tweevoud in te dienen bij de rechtbank waar uw bedrijf gevestigd is of waar u zelf woont. Hiermee doet u dus een aangifte tot faillietverklaring. Heeft u hierbij hulp nodig of wilt u juridisch advies? Benader dan een deskundige faillissementsrecht advocaat.

Faillissement aanvragen voor natuurlijk of rechtspersoon

Als u een faillissement van een natuurlijk persoon of rechtspersoon wilt aanvragen, zijn er wel een aantal voorwaarden. Zo dienen er ten minste 2 schuldeisers te zijn, waarvan één schuld direct opeisbaar is. De rechtbank zal de partij voor wie het faillissement wordt aangevraagd oproepen om zich te melden. Wilt u een faillissement aanvragen van een natuurlijk persoon of bedrijf? Laat u dan bijstaan door een ervaren faillissementsrecht advocaat om zo te zorgen voor de beste juridische hulp.

Wat houdt een faillissement in?

Als het faillissement door de rechter wordt uitgesproken, betekent dit dat er beslag wordt gelegd op het vermogen (ook het privévermogen). Hierbij houdt de rechter wel rekening dat er aan de primaire levensbehoefte moet kunnen voldoen en de persoon een minimaal bedrag heeft voor levensonderhoud. Een curator zal aangesteld worden om het faillissement traject in goede banen te leiden.

Advocaat nodig om een faillissement aan te vragen?

Heeft u vragen over het traject een faillietverklaring of heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een faillissement? Schroom dan niet om direct contact op te nemen met een gespecialiseerde advocaat.