Faillissementsprocedure

Er zijn twee soorten faillissementsprocedures. De aanvraag van eigen faillissement en de aanvraag van een faillissement voor een schuldenaar. Als u een faillissement wilt aanvragen voor uzelf heeft u geen advocaat nodig. Als u een faillissement wilt aanvragen van een ander heeft u wel een faillissementsrecht advocaat nodig. Een faillissementsprocedure wordt pas gestart als er geen andere mogelijkheden zijn om facturen te betalen of betaald te krijgen. Een faillissement is de allerlaatste te nemen stap en is dan ook vaak nadelig voor alle betrokken partijen. Probeer voor het opstarten van een faillissementsprocedure dan ook om er samen uit te komen en bijvoorbeeld een betalingsregeling overeen te komen.

Procedure eigen faillissement

Bent u een natuurlijk persoon met of zonder onderneming (eenmanszaak of VOF) en wilt u uzelf failliet verklaren? Het is wel zaak om natuurlijk voor dat u deze stap maakt een oplossing proberen te vinden om dit te voorkomen. Misschien komt u wel in aanmerking voor schuldhulpverlening. Als u zelf een faillissement wilt aanvragen, dient u hiervoor een ‘Eigen aangifte faillietverklaring’ formulier in te vullen. Deze levert u in bij de rechtbank. De rechtbank toetst vervolgens of de faillietverklaring aan de wettelijke eisen voldoet. U heeft hiervoor geen advocaat nodig.

Procedure faillissement als schuldeiser

Heeft u openstaande facturen die door de schuldenaar maar niet betaald worden? Dan is het mogelijk om als schuldeiser een faillissementsprocedure in werking te zetten. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden, zo dienen er ten minste twee schuldenaars te zijn of dienen er twee schulden te zijn, waarvan er minimaal één direct opeisbaar is. Om een faillissement aan te vragen heeft u een faillissementsrecht advocaat nodig. Deze zal bij de rechtbank het faillissement aanvragen. De rechtbank beoordeelt vervolgens of de aanvraag voldoet aan de eisen. De betrokken partijen zullen na verloop van tijd een oproep ontvangen om zich te melden bij de rechtbank. Het is voor de schuldenaar niet verplicht om hier te verschijnen, maar dit wordt zeer zeker wel aangeraden om verweer te voeren en tot een oplossing te komen. Voor de schuldeiser en zijn of haar advocaat is het wel zaak om zich te melden, u maakt bij afwezigheid namelijk kans op afwijzing.

Schakel een advocaat in bij een faillissementsprocedure

Een deskundige faillissementsrecht advocaat kan u juridisch bijstaan als u een faillissementsprocedure wilt opstarten of als er een faillissement boven uw hoofd hangt. Faillissementsprocedure advocaten zijn op de hoogte van de huidige wet- en regelgeving en verdedigen uw belangen. Het is dan zaak om u in het geval van een faillissementsprocedure zo snel mogelijk te laten begeleiden door een advocaat.