Faillissement door wanbeleid

Bij een faillissement is de rechtspersoon aansprakelijk. Als er sprake is van wanbeleid bij een faillissement kan een bestuurder en in sommige gevallen de commissarissen aansprakelijk worden gesteld. Men spreekt bij een faillissement door wanbeleid ook wel van externe aansprakelijkheid (de bestuurder wordt aansprakelijk gesteld door derden) en interne aansprakelijkheid (aansprakelijkheidsstelling wordt gedaan binnen de rechtspersoon zelf). Er dient natuurlijk gedegen onderzoek te worden gedaan om vast te stellen dat het faillissement heeft plaatsgevonden door wanbeleid. Bij een faillissement wordt er een curator aangesteld, deze neemt de financiën over en gaat na of er sprake is van wanbeleid. Schakel een faillissementsrecht advocaat bij vragen en/of juridische hulp. Dit geldt als u zelf aansprakelijk wordt gesteld of als u wilt nagaan of het faillissement komt door wanbeleid.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als een bestuurder van een BV zijn taken onbehoorlijk vervuld, kan er een faillissement door wanbeleid ontstaan. Dit heeft voor de bestuurder als resultaat dat hij of zij persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld voor geleden financiële schade. Wanbeleid wordt vaak geconstateerd door de aangestelde curator die bij een faillissement door de rechter wordt aangesteld. Deze licht de onderneming door en zal nagaan of bijvoorbeeld er een goede boekhouding is bij gehouden. Mocht dit niet het geval zijn, kunnen benadeelde de bestuurder aansprakelijk stellen. Daarnaast kan een bestuurder ook aansprakelijk worden gesteld door de BV zelf. Dit komt vooral voor als er te grote risico’s zijn genomen, in strijd met de wet is gehandeld of als er verplichtingen niet zijn nagekomen. Een faillissementsrecht advocaat kan u advies geven over de aansprakelijkheid van bestuurder(s).

Faillissementsrecht advocaten

Bij het vaststellen van een faillissement door wanbeleid komt een hoop kijken. Gespecialiseerde faillissementsrecht advocaten hebben een ruime ervaring met faillissement vraagstukken en kan u bij vragen zo goed mogelijk informeren.