Herstructurering

Bij een herstructurering van een onderneming zal de structuur van het bedrijf veranderd worden. De reden van een herstructurering is vaak een dreigend faillissement, ruimte maken voor de aankoop van een dochteronderneming, eventuele belastingvoordelen etcetera. Door de structuur van het bedrijf te wijzigen is het misschien mogelijk een faillissement te voorkomen, een bedrijf aan te kopen of onder een gunstige belastingtarief te vallen. Er verandert regelmatig iets in de Nederlandse wetgeving dat betrekking heeft op herstructureringen, waardoor het inschakelen van een faillissementsrecht advocaat om u te laten adviseren bij een herstructurering zeer verstandig is.

Wat verandert er doorgaans bij een herstructurering?

Als er een herstructurering van onderneming plaatsvindt heeft dit vaak te maken met de rechtsvorm, denk bijvoorbeeld aan het omzetten van een eenmanszaak naar een bv, maar ook eventuele fusies en aankopen of juist afstoten van dochterondernemingen wordt via een herstructurering geregeld. De meest gehoorde redenen zijn gunstige belastingtarieven, het voorkomen van een faillissement of om de structuur van het bedrijf te verbeteren, zodat de onderneming makkelijker beslissingen kan nemen. Hierbij is het dus van groot belang om het proces van een herstructurering zo goed mogelijk te laten verlopen. Hiermee wordt er in de toekomst voorkomen dat er grote problemen ontstaan. Een goede advocaat die alle kanten van een herstructurering belicht is hierbij uitermate belangrijk.

Herstructurering advocaat

Er kan natuurlijk een hoop veranderen als er een herstructurering plaatsvindt. Geschillen tussen de onderneming en personeel, bestuurders die oneens zijn met de nieuwe plannen, tussen onderneming en schuldeiser en de inhoud van een fusie komen hierin geregeld voor. Een faillissementsrecht advocaat die zich heeft gespecialiseerd in herstructureringen kan u bij een (dreigend) geschil bij staan. Ook om het gehele proces te begeleiden en om eventuele valkuilen te voorkomen is een deskundige advocaat een must.