Persoonlijk faillissement

Als u niet meer in staat bent om aan de betalingsverplichtingen te voldoen, kan een faillissement dreigen. Een persoonlijk faillissement is een zeer vervelend proces. Zodra u failliet bent verklaard, zal de de door de rechter aangestelde curator het vermogen geldig maken om zo schuldeisers af te betalen. U raakt dus in principe de zeggenschap kwijt over uw financiën en uw goederen. Een persoonlijk faillissement kan worden aangevraagd als er minimaal twee schuldeisers zijn, er daadwerkelijk een opeisbare vordering is of als u zelf niet meer in de mogelijkheid bent om aan betalingsverplichtingen te voldoen. Eventueel kan u in aanmerking komen voor de wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).

Persoonlijk faillissement door faillissement van uw onderneming

De reden van een persoonlijk faillissement kan een faillissement van uw onderneming zijn. Gaat uw eenmanszaak of VOF failliet? Dan is er kans dat er ook een persoonlijk faillissement volgt. Participeert uw VOF of maatschap met een andere rechtspersoon? Dan zijn alle participanten aansprakelijk voor het faillissement. Door de juridische vermogensscheiding betekent dat niet elke faillissement van rechtspersoon daadwerkelijk een persoonlijk faillissement volgt. Hier kunnen een aantal zaken ten grondslag liggen. Het is dan ook zaak om bij een faillissement van uw onderneming, u te laten bijstaan door een gespecialiseerde faillissementsrecht advocaat. Door juridisch advies in te winnen, zal u precies weten waar u aan toe bent.

Voorkom een persoonlijke faillissement

Om een persoonlijk faillissement voorkomen is het zaak om snel te handelen en voorzorgsmaatregelen te nemen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende zaken: Neem geen onnodige financiële risico’s, zorg dat u goede huwelijkse voorwaarden heeft, zodat uw partner niet ook aansprakelijk is, kies voor een structuur van uw onderneming die privé aansprakelijkheid voorkomt (bv of nv), als u een eenmanszaak heeft door een aansprakelijkheidsverzekering af te nemen. Voorkomen is beter dan genezen en dat geldt zeker voor faillissementen.

Faillissementsrecht advocaat

Bent u persoonlijk failliet verklaard of dreigt er een persoonlijk faillissement? Laat u dan zo snel mogelijk vertegenwoordigen door een deskundige faillissementsrecht advocaat.